ITEE tippkeskus

ITEE Centre of Excellence in Digital Connected Economy on Eestisse loodav tippkeskus, mille eesmärgiks on toetada teadmussiiret ettevõtlusesse ning kiirendada teadus- ja arendustöö käigus uute tehnoloogiate loomist. Keskus moodustatakse kolme ülikooli ühistöö tulemusel. Partnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Edinburghi Ülikool.

Tippkeskus kasvatab oluliselt Eesti IT alase teadus-arendustöö rahvusvahelist konkurentsivõimet, loob võimalusi paremaks koostööks ettevõtetega ning arendab innovatsiooni soodustavat keskkonda uute globaalsete äriideede sünniks. Tänase digitaalse võrgustunud majanduse fookuses on e-teenused, nutikas keskkond (sh värkvõrk), tervise IKT lahendused ning küberkaitse, IT turvalisus ja usaldusväärsus. Töö (suur)andmetega, arvutamine ja tehisintellekt kõige laiemas mõistes loovad aluse eri valdkondade arendamiseks. Keskuse fookus nutika spetsialiseerumise tuumikvaldkondadele aitab kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime parandamisele läbi uute tehnoloogiate ja lahenduste, ettevõtete kui ka tippspetsialistide koolitamise.

Tippkeskuse loomiseks oleme koostamas Horizon2020 meetme raames äriplaani ning teise vooru taotlust, mille õnnestumisel saab Eesti keskuse käivitamiseks vahendeid Euroopa Komisjonilt. Lisaks vajab keskus toetust ka riigi poolt, et saavutada piisava eelarve läbi jätkusuutlikkus.

ITEE tippkeskuse taotlus mis esindab Eesti IKT teaduse kõiki tippkompetentse valiti üle-Euroopalises konkursis 169 kandidaadi hulgast teise vooru esimese 31 hulka. 2016. aasta mai lõpus on keskuse äriplaani tähtaeg ning juunis täiendatud taotluse esitamise tähtaeg. Üle Euroopa valitakse välja kuni üheksa uut tippkeskust mille arenduse põhiraskuse peavad kandma riigid ise - vastavalt oma strateegilistele valikutele nutika spetsialiseerumise fookusvaldkondadele.