Partnerid

ITEE konsortsiumi kuuluvad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Edinburghi ülikool.

TARTU ÜLIKOOL teeb teadus- ja õppetööd neljas valdkonnas: humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. TÜ paikneb kahes mainekas ülikoolide edetabelis esimese 400 seas (QS World University Rankings 2015, Times Higher Education World University Rankings 2015-2016).

TÜ arvutiteaduse ja infosüsteemide eriala on tõusnud maailma erialade edetabelis "QS World University Rankings by Subject 2016" k 401.-450. kohale.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLi missiooniks on teenida Eesti majandust, ettevõtlust ja tööstust. TTÜ pakub interdistsiplinaarset õpet tehnika- , loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste alal, tegeleb alus- ja rakendusuuringutega ning arendab uusi tehnoloogiaid, viies kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi tootearendusprobleeme ja genereerida uusi ideid.

EDINBURGHI ÜLIKOOL on üks maailma juhtivaid ülikoole, mis teadustöö tasemelt on Ühendkuningriigis neljandal positsioonil ning IT eriala lausa Suurbritannia parim. Edinburghi ülikooli kui ühe maailma tippülikooli maine tõmbab ligi üliõpilasi kogu maailmast. Tõhus koostöö tööstusettevõtetega ning teadustegevuse tulemuste edukas kommertsialiseerimine, mille kaudu arendatakse uusi tooteid ja luuakse ettevõtteid, on oluliseks hoovaks Ühendkuningriigi majanduse arengus.

Vaata ka ITEE võtmeisikute avaseminari 8. oktoobril siin & siin.